Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarının Temmuz 2O24 Artışı Hakkında

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.

2024 yılı ilk altı ayına ilişkin en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı %24,73 olarak gerçekleşmiş ve SGK tarafından Vakfımıza iletilmiştir.

Bu  çerçevede  emekli,  dul  ve  yetim  aylıkları Temmuz 2024  tarihinden  itibaren  %24,73 oranında arttırılarak  15/07/2024 tarihinde ödenecektir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.