Gizlilik Politikası

T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve T. Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde üye bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Vakfımız web sitesinde ve internet şubesinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

  •  Vakfımız, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, İşveren bankalardan, vakıf üye ve hak sahiplerinden, Sosyal Güvenlik Kurumlarından sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
  •  Vakfımız web sitesi üzerinden, yalnızca hizmet başvuruları için üye bilgileri alınmakta, Vakfımız internet şubesi üzerinden ise üyenin mevcut kayıtlı bilgileri kullanılarak hizmet görüntüleme işlemleri yapılabilmektedir.
  •  Vakfımız, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alır. Vakfımız ,web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  •  Vakfımız web sitesi veya internet şube üzerinden görüntülenebilen üyelere ait her türlü kişisel bilgi, üye onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca üye bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda üye bilgileri paylaşılabilecektir.
  •  Üyelerimizin web sitesi veya internet şube üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Üyelerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Vakfımız sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
  •  Vakfımız, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Vakfın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Vakfımız, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve üye sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Vakfımızın talimatları doğrultusunda, Vakfımız ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
  •  Vakfımız web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve T. Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına aittir. Vakfımız web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Vakfımızda saklıdır.
  •  Vakfımız web sitesine üyelerimizin /ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Vakfımız bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.