Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarının Ocak 2O24 Artışı Hakkında

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.
2023 yılı ikinci altı ayına ilişkin en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı %37,57 olarak gerçekleşmiştir.
Bu  çerçevede  emekli,  dul  ve  yetim  aylıkları  Ocak 2024  tarihinden  itibaren  %37,57 oranda arttırılarak  15/01/2024 tarihinde ödenecektir.
Ancak, kamu otoritesi tarafından ilave bir zam yapılması kararının alınması halinde anılan karar uyarınca zam oranlarının maaşlara yansıtılacağı hususunda bilgi edinilmesini rica ederiz.