İsteğe Bağlı Prim Ödeme

 İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, üye tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 25'dir.