İsteğe Bağlı Prim Matrahları

 01/01/2021- 31/12/2021 Tarihleri Arası; 

 Günlük Alt Sınır        119,25
 Aylık Alt Sınır Matrah  3.577,50
 Aylık Üst Sınır Matrah  26.831,40
Alt Sınır İsteğe Bağlı Ödeme 3.577,50   x  %25 =    894,38
 Üst Sınır İsteğe Bağlı Ödeme 26.831,40  x  %25 =  6.707,85