İsteğe Bağlı Kapsamı

İsteğe Bağlı Üye Olabilme Koşulu,

Vakfımızdan istifaen yada ücretsiz izin nedeniyle ayrılan kişilerin hiçbir sosyal güvencesi olmaması durumunda dışarıdan prim yatırmak suretiyle eksik günlerini tamamlayabilmesidir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı Vakıf üyesi olarak devam edebilmek için,

a) Sandığa en az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması,

b) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini belirten bir yazı ile sandığa müracaatta bulunması,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmamış olması,  

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

e) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini belirten müracaatının Sandıkça alındığı tarihi takip eden aybaşından başlayarak, her yıl için 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ödemesi şarttır.