Vakfımız Sağlık Yardımlarından Yararlanan Eş haksahipleri Hk. 22.06.2022

Üyelerimizin Sağlık Yardımı Alan Haksahibi Eşlerinin Durum Değişiklikleri Bildirilmelidir.(Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olma, İşe Girme …)

Sayın Üyemiz,
Vakfımız 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre kurulu yasal bir Sosyal Güvenlik Kurumudur ve bire bir Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatını uygulamaktadır.
Vakfımız, üyelerine ve bakmakla yükümlü oldukları hak sahiplerine Vakfımız Sağlık Uygulama Esasları ve Sosyal Güvenlik Kurumu esasları doğrultusunda sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Bakmakla Yükümlü Olunan Hak Sahibi Eşlerin:

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması ,
  • Herhangi bir işte çalışmaması ve ticari faaliyetinin olmaması gerekmektedir.

Üyelerimiz, bakmakla yükümlü hak sahibi eşlerinin durum değişikliklerini;

  • İş Kur kursiyerleri,
  • Staj yapan ve adına SGK primi yatan eşler,
  • İşe giren eşler,
  • Emekli aylığı bağlanan eşler,
  • Yeşil kartlı eşler,
  • İsteğe bağlı prim ödeyen eşler,
  • Sözleşmeli(dönemsel) çalışan eşleri(öğretmen v.b.) Vakfımıza bildirmekle yükümlüdür.

Durum değişikliği tespit edilen ve bakmakla yükümlü olduğu hak sahibi sıfatını kaybeden kişilerin, hak etmediği halde Vakfımız sağlık hizmetlerinden faydalandığı hizmetlere ait bedeller üyelerimizden tahsil edilmektedir.