Vakfımız Raporlu ve Sürekli Kullanım Gerektiren İlaç Uygulamaları Hk. 20.06.2023

Sayın Üyemiz,

Vakfımız raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda 31.12.2023 sonuna kadar aynı raporları geçerli kabul edecektir.

Bu süre zarfında süresi dolacak raporların yenilenmesi önem arz etmektedir.