Vakfımız 2023 Yılı Sağlık Uygulamaları Hk. 26.01.2023

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2023 Yılı 1. Dönem Katsayı artışı nedeniyle  26.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

I-   2023 YILI LİMİTLİ SAĞLIK YARDIMLARI

 Prof - Doç Muayene Ücreti 

1.031  TL    (KDV Dahil)

 Prof - Doç Psikiyatri Muayene Ücreti 

1.237 TL    (KDV Dahil)

 MR – BT

Türk Tabipler Birliği’nin % 50’si ödenmektedir.

 Gözlük - Çerçeve       

1.250 TL    (KDV Dahil)

 1 Dereceye kadar cam                                      

330 TL    (KDV Dahil) Sağ cam 165 TL/Sol cam 165 TL

 1 Derece ve üstü cam

1.250 TL    (KDV Dahil) Sağ cam 625TL /Sol cam 625 TL

 Tüp Bebek

15.282 TL  (KDV Dahil) + İlaç

 Protez - Cihazlar    

SUT x 2 Katı

 İşitme Cihazları     

SUT x 2 Katı 

 Tip 1 Diabetes Mellitus çocuk (18 yaş altı) hastalarda

 Glukoz takip cihazı aylık ekipmanı

3.050 TL (KDV Dahil)

 İmplant

5.500 TL (KDV Dahil)

 Sünnet 4.584 TL (KDV Dahil) 
 Normal Doğum      
15.587 TL (KDV Dahil)
  Sezeryan Doğum 
17.115 TL (KDV Dahil)

                                      

Belirlenen doğum limitleri Vakıf tarafından ödenecek en yüksek limit olup, üyenin bulunduğu bölgede anlaşmalı kurumlarda yapılmış olan paket doğum fiyatları geçerli olacaktır. 

II- KATKI PAYI UYGULAMASI 

1-  Uzman ve Prof. ve Doç. Doktor Muayene ücretlerinde, % 10 üye katkı payı alınacaktır.
*Prof./Doç. Doktor Muayene Ücreti 1.031 TL.
*Prof./Doç. Doktor Psikiyatri 1.237 TL. yi aşan kısım hasta ödemelidir.

2-Ayakta Tedavi Katkı Payı; Vakfımızla Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri fiyatlarıyla  (TTB) anlaşması bulunan kurumlar ile anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yapılan ayakta tedavi giderlerine 01.08.2022 tarihi itibariyle %10 üye katılım payı getirilmiştir. (Onkoloji Branşı hariç)
Anlaşmasız sağlık kurumlarında yaptırılan muayene, tetkik ve diş tedavi giderlerinde bulundukları şehirde anlaşmalı kurum sayısına göre iskonto uygulanarak katılım payı düşüleceği önem arz etmektedir.

3- 2023 yılı Sağlık Yardımları Uygulama Esasları ve Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına Vakfımız internet sitesinde online.tzhvakfi.org güncel olarak yer almaktadır.