Vakfımız 2022 Yılı 2. Dönem 01.08.2022 tarihli Katkı Payı ile Sağlık Uygulamaları Hk.

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı 2. Dönem Katsayı artışı nedeniyle 01.08.2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

1)    2022 YILI LİMİTLİ SAĞLIK YARDIMLARI

  Prof - Doç Muayene Ücreti 

 729 TL    (KDV Dahil)

  MR – BT

 Türk Tabipler Birliği’nin % 50’si ödenmektedir.

  Gözlük - Çerçeve       

 750 TL    (KDV Dahil)

  1 Dereceye kadar cam                                      

 200 TL    (KDV Dahil) Sağ cam 100 TL/Sol cam 100 TL

  1 Derece ve üstü cam

 750 TL    (KDV Dahil) Sağ cam 375TL /Sol cam 375 TL

  Tüp Bebek

 10.810 TL (KDV Dahil) + İlaç

  Protez - Cihazlar    

 SUT x 2 Katı

  İşitme Cihazları     

 SUT x 2 Katı

  İmplant

 3.000 TL (KDV Dahil)

  Sünnet   3.243 TL (KDV Dahil)
   Normal Doğum      
 11.027 TL (KDV Dahil)
   Sezeryan Doğum 
 12.108 TL (KDV Dahil)

                                      

Belirlenen doğum limitleri Vakıf tarafından ödenecek en yüksek limit olup, üyenin bulunduğu bölgede anlaşmalı kurumlarda yapılmış olan paket doğum fiyatları geçerli olacaktır. 

2) KATKI PAYI UYGULAMASI 

    1-Uzman ve Prof. ve Doç. Doktor Muayene ücretlerinde, %10 üye katkı payı alınacaktır.
   
Ayrıca; Prof./Doç. Doktor Muayene Ücreti 729 TL’yi aşan kısım hasta ödemelidir.

    2-Ayakta Tedavi Katkı Payı; Vakfımızla Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri fiyatlarıyla  (TTB) anlaşması bulunan kurumlar ile anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yapılan ayakta tedavi giderlerine 01.08.2022 tarihi itibariyle %10 üye katılım payı getirilmiştir. (Onkoloji Branşı hariç)

3) 2022 yılı Sağlık Yardımları Uygulama Esasları ve Anlaşmalı Sağlık Kurumları Vakfımız internet sitesinde online.tzhvakfi.org güncel olarak yer almaktadır.