Anlaşmasız Kurumlarda Üyelerimize Ödenen Tedavi Giderleri Hk. 12.08.2021

* Tedavi hizmetlerinde Vergi Usul Kanunu gereği hasta adına yazılı fatura aslı,
* Eczaneden alınan ilaç bedellerinde küpür ile birlikte kasa fişinin gönderilmesi gerekmektedir.
Kredi kartı slipi ile ödeme yapılmamaktadır.