2022 Yılı Ocak - Temmuz Dönemi Emekli Üyelerimize Uygulanan Zam Artışı Hk.

Sayın Emeklimiz,

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sigortalı emeklilik mevzuatı yönünden 2008/Ekim aybaşı itibariyle yürürlüğe girmiş olup,anılan Kanunun55 inci maddesinde, gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür. 5510 sayılı yasanın Geçici 20. maddesinin 11. fıkrası gereği, Vakfımız emekli aylıkları, TÜİK tarafından 2021 yılı Temmuz - Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı olan % 25,47 olarak arttırılarak ,ödenecektir.