Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında
Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında
Kamu Hastanelerinde
Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında

Anlaşmasız Sağlık Kurumlarında

Anlaşmasız Özel Sağlık Kuruluşlarında

  Anlaşmasız sağlık kuruluşlarında üye tedavisini yaptırıp faturasını aşağıda yazan kurallar çerçevesinde ödenmek üzere Vakfa gönderir. Anlaşmasız kuruma Vakıf tarafından ödeme yapılmaz.

  Ayakta tedavilerdeAnlaşmasız sağlık kuruluşun da tedavisini yaptıran üye hizmet karşılığında ödemesini yaptığı faturayı Vakfa gönderir. İncelenen faturalar Vakfın belirlediği limitler dahilinde üyelerimizin kendi hesaplarına aktarılır.

 Doktor Muayene  Ücreti;  Anlaşmasız  sağlık kuruluşlarında yaptırılan muayenelerde  her il için açıklanmış olan Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi  karşılığı o ildeki anlaşmalı kurumlardan alınan indirimler göze alınarak  ödenecektir. Muayene kontrol süresi 10 gündür. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalına sahip doktor muayenesi ödenmez.

Uzman ve Prof. ve Doç. Doktor  muayene ücretlerinde çalışan Vakıf üyelerinden 20 TL, emekli Vakıf üyelerinden 15 TL katkı payı alınacaktır.

Prof Doktor-Doçent Doktor muayene ücreti; 290 TL dir.

Manyetik Rezonans (MR)-Bilgisayarlı Tomoğrafi (BT); Anlaşmasız kurumlarda ayakta ve yatarak tedavilerde, Türkiye Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesinin yarısı kadar ödenecektir. MR ve BT çekimlerin de kullanılan ilaçlar reçete ve ilaç küpürü olması şartı ile katılım payı alınmadan ödenir.

Yatarak tedavilerde

Acil haller dışında üye tedavi gördüğü hekiminden tedavisiyle ilgili rapor alarak tetkik sonuçları ile Vakıf sağlık biriminden onay alması gerekmektedir. Özel hastanelerde tedavi ve ameliyat nedeniyle yapılan yatışlar 5 gün ile sınırlıdır. Bu süre bitiminde Vakıf sağlık biriminin onayı olmadan oluşacak tedavi giderleri ödenmeyecektir.

Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Laparoskopik, artroskopik ve göz hastalıkları  ameliyatlarında anlaşmalı kurumlarda paket anlaşmalar yapılarak ödeme yapılmakta ve üyeler her hangi bir fark ödememektedirler. Anlaşmasız kurumlarda yaptırılan bu operasyonlar anlaşmalı kurum paketleri üzerinden ödenir.

Vakfımıza gönderilecek sağlık faturalarının en kısa zamanda geri ödeme yapılabilmesi için ekinde olması gereken belgeler:

 Tedavi Masrafı  Talep Formu; Medikal bölüm, Doktor  tarafından doldurulmuş, imza ve kaşeli, diğer bölümler, üye tarafından doldurulmuş  imzalanmış olan,

 Fatura; Birden fazla  işlemde ayrıntılı fatura,

Doktor İstek Kağıdı; Tedavi Masrafı Talep Formu da kullanılabilir. İstenen tetkikler tek tek yazılır veya işaretlenir, doktor imza-kaşeli ,

Tetkik sonuç raporları;  Tetkiki yapan doktor  tarafından kaşe-imzalı,

 Reçete; Arkasında ilaç küpürleri yapıştırılmış,

Yatışlarda: Epikriz raporu, ameliyat raporu, tetkik sonuçları ,

Üye kimlik kartının fotokopisidir.

Ayrıca çalışan üyelerimizin tedavi masrafı talep formuna muhakkak güncel ve kendilerine ait olan hesap numaralarını yazmaları gerekmektedir. Üyelerimizin yaptığı sağlık harcamalarının geri ödemesi sadece kendi hesaplarına yapılacak olup, başka kişi ya da üyenin tayin ettiği anlaşmasız kuruma ödeme yapılmayacaktır. 

 Anlaşmasız Eczanelerde ;

                İlaçların doktor tanzim tarihinden itibaren 4 gün içinde eczaneden alınması gereklidir. Vakfımızda kullanılan ilaç provizyon sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kullanılan İlaç Provizyon sistemi aynı kurallar ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ilaç provizyon sisteminde ödenen ve ödenmeyen tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Anlaşmalı eczanenin bulunduğu bölgelerde anlaşmalı eczane tercih edilmesi üyelerimizin yararına olacaktır.


 
 
© 2019 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı. No:6/B Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11
Ataşehir / İSTANBUL