İsteğe Bağlı Kapsamı
Üye Kapsamı
Üye Statüsü
Üyelere Sağlanan Haklar
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı Kapsamı
İsteğe Bağlı Başvuru
İsteğe Bağlı Prim Ödeme
İsteğe Bağlı Prim Matrahları
İsteğe Bağlı Sonlandırma
İşveren Banka Bildirim
İşveren Banka Sorumluluk
İşveren Banka Prim Ödemeleri
Prim Oranları
Prime Esas Kazançlar

İsteğe Bağlı Kapsamı

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı Vakıf üyesi olarak devam edebilmek için,

a) Sandığa en az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması,

b) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini belirten bir yazı ile sandığa müracaatta bulunması,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmamış olması,  

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

e) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini belirten müracaatının Sandıkça alındığı tarihi takip eden aybaşından başlayarak, her yıl için 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ödemesi şarttır.


 
 
© 2019 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı. No:6/B Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11
Ataşehir / İSTANBUL