Katkı Payı
Sağlık Yardımından Yararlanacaklar
Sağlık Harcamalarının Ödenme Şekli
Katkı Payı
Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi
Dİğer Tedavi Uygulamaları
Ödenmeyen Sağlık Giderleri

Katkı Payı

Anlaşmalı kurumlara başvurulduğunda; Vakıf tarafından belirlenen sağlık kurumlarında,

Muayene işlemlerinde katkı payı;  Uzman ve Prof. ve Doç. Doktor muayene işlemlerinde çalışan Vakıf üyelerinden 20 TL, emekli Vakıf üyelerinden 15 TL katkı payı alınacaktır.

Ayakta tedavi sağlık yardımlarında(muayene(prof-doç ve uzman hekim), tahlil, görüntüleme, tetkikler), çalışan üyelerde %10, emekli üyelerden %5 oranında katkı payı uygulanacaktır.(Katkı payı işlem bazında asgari ücretin %50 si ile sınırlıdır.)Yatarak tedavide katkı payı bulunmamaktadır.

Katkı payı alınacak Hastaneler Vakfın internet sitesinde yayınlanacaktır.

Devlet hastaneleri, resmi üniversite hastaneleri, katkı payı alınan hastaneler dışındaki anlaşmalı özel sağlık kuruluşları ve anlaşmalı özel üniversite hastanelerinde yapılan, muayene, tahlil, tetkik ve yatarak tedavi tutarlarının tümü (ödenmeyen sağlık giderleri hariç)Vakıf tarafından karşılanacaktır.

 Anlaşmasız kurumlara başvurulduğunda üye ödemelerinde; Anlaşmasız özel sağlık kurumlarında yaptırılan muayene, tetkik ve tahliller Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi limitleri üzerinden o bölgedeki anlaşmalı kurumlardan alınan indirimler göz önüne alınarak ve Vakıf tarafından belirlenen limitler üzerinden (ödenmeyen sağlık giderleri hariç), muayene işlemlerinde katkı payı düşülerek ödeme yapılacaktır

 Anlaşmalı, anlaşmasız eczanelerde ilaç alımlarında; Çalışan üyelerimizin %20, emekli üyelerimizin  %10 katkı payı vardır.

Diş Tedavilerinde; Madde 5 deki diş tedavisi karşılanma kuralları ve ücretlendirilmesinde belirtilen katkı payları bulunmaktadır.

Doğum Operasyonlarında Limit Uygulaması

Normal Doğum: 4.500 TL

Sezaryen Doğum: 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen doğum limitleri Vakıf tarafından ödenecek en yüksek limit olup, üyenin bulunduğu bölgede anlaşmalı kurumlarla yapılmış olan paket doğum fiyatları geçerli olacaktır.


 
 
© 2019 TZH Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır Site Haritası Bilgi Edinme Özel Banka Sandıkları SSL İletişim
  Tel: (216) 516 00 00 (Pbx)   info@tzhvakfi.org  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı. No:6/B Gardenya 1.Plaza İş Merkezi Kat:9-10-11
Ataşehir / İSTANBUL